Sei imma du selbst,
Spui ned bloß a Rolln,
Doch deng aa, dass andre
Von dia mol wos wolln.

Sei allweil du selbst
Und glaad des wos'd sogst,
Doch sei aa a so,
Wia's't de andern gern mogst.

Sei imma du selbst,
Doch deng ned nua an di.
Dann haut dei Leb'n
Ganz sicha aa hi.

Zurück zu Literatur